kv17-Holbæk -stem personligt Kim M Hansen

Flere varme hænder til ældreplejen.

 

kv17-holbaek

Mere fokus på ældre og de unges trivsel.

Her på siden kan du læse mine læserbreve, se min valg video, samt downloade mit valgmateriale.

Stem personligt Kim M Hansen

Holbæk er et dejligt sted. Det er derfor meget vigtigt vi i fællesskab passer godt på Holbæk og omegn.

Det er vigtigt at de ældre borgere i Holbæk kan bevare deres værdighed, og får den rette hjælp. Derfor skal der ikke laves yderligere nedskæringer i deres ydelser. Der skal ansættes flere varme hænder.

Jeg vil arbejde hårdt på at ansatte i ældreplejen får bedre arbejdsforhold. Køretiden skal igen indregnes på kørelisterne i ældreplejen, og ikke tages fra tiden til de ældre.

Der skal i højere grad sætte fokus på psykisk syge borgere i Holbæk kommune. Jeg har stor indsigt og erfaring i området, og vil arbejde målrettet, for bedre forhold for psykisk sårbare borgere.

Mange af Danmarks store arbejdspladser er i sin tid startet som små enkeltmandsvirksomheder. Jeg vil arbejde målrettet for at gøre det mere attraktivt at være firma og iværksætter i Holbæk.

Krav til udlændinge, og krav til integrations processen er nødvendige.

Det er undlængige der skal tilpasse sig Danske værdier, ikke omvendt.. Vores værdier er bl.a dialog og fredelig sameksistens.

Jeg er uddannet SOSU assistent, og har derfor et indgående kendskab til ældreplejen.

Jeg er uddannet bogholder, og har derfor godt kendskab til de udfordringer iværksættere og firmaer står overfor.

kommunevalg i Holbæk- Stem personligt.

Download mit valgmateriale :

Kim Malmberg Hansen-A5 flyer+3mm (1)

 

Dansk folkeparti ønsker :

Politi-Trykhed.

Vi skal have mere politi på vejende, politiet skal være mere synlige.

 

Skoler og daginstitutioner :

Vi skal udvikle vores folkeskole, samt turde tænke nyt og anderledes. Vi skal udfordre det stigende antal privatskole, og vi skal igang med at decentralisere igen, beslutningerne skal igen tages ude lokalt. Der skal naturligvis følge penge med. Det giver ejerskab af skolerne.

Vi skal have flere hænder i dagindtusionerne. og praktikanter skal ikke erstatte uddannede pædagoger.

Service:

Borgerne skal møde en kommune, som tager dem alvorligt, og hvor mulighederne ikke er størst for dem som råber højest.

Udvikling :

Vi skal have flere uddannelser til Holbæk kommune. Vi skal have flere statslige arbejdspladser til kommunen.

Bosætning:

Det skal være attraktivt at bosætte sig i Holbæk kommune. De små lokalsamfund skal i højere grad bindes sammen med Holbæk igennem lokalråd og beboerforeninger.