Kim Malmberg Hansen

 

Psykiatrien.

Psykiatrien mangler i den grad i løft i region Sjælland.

Vi mangler sengepladser, og vi mangler varme hænder.

Når personalet bliver slået ihjel på vores bosteder, er det i sidste ende et udtryk for at vi i den grad mangler sengepladser.

Lige om lidt bliver retspsykiatrien udbygget i Slagelse, det drejersig om en rets psykiatrisk afdeling, og Sikringen bliver udbygget med 10 pladser.

Det stiller krav om ekstra personale. Vi har i forvejen rigtigt svært ved at rekruttere personale.

Jeg vil arbejde for at vi får etableret en ny uddannelse, som lægger sig op ad SOSU uddannelsen.
Denne uddannelse skal være med til at tiltrække flere mænd til psykiatrien og nedsætte antallet af arbejdsskader og voldsanmeldelser.

 

Sundhedsplatformen.

Jeg vil arbejde for ét landsdækkende IT-system. Derfor skal Sundhedsplatformen skrottes.
Den fælles løsning skal understøtte, at patienterne får den bedst mulige behandling på alle landets hospitaler.
Det er helt afgørende, at sundhedspersonalet oplever IT-systemet som en hjælp, ikke en forhindring.

Et landsdækkende IT-system vil betyde et farvel til Sundhedsplatformen, som man i Region Sjælland og i Region Hovedstaden har haft massive problemer med helt fra begyndelsen. Sundhedspersonalet oplever, at Sundhedsplatformen er enormt tidskrævende, og Systemet blandt andet fører til unødvendige fejl.
De typiske fejl er i medicinen, og fejl omkring udskrivningen.
Samtidig får læger og andre sundhedspersoner mindre og mindre kontakt til patienterne.

 

Børne- og unge psykiatri.

I Danmark får ca. 15 procent af børn under 18 år stillet en psykiatrisk diagnose. Hos piger er det overvejende angst og hos drenge er det overvejende ADHD som er diagnosen.

Dansk Folkeparti vil have at der bliver sat fokus på børn og unge med psykiatriske lidelser. Der skal ansættes flere læger i specialpsykiatrien, hvor Region Sjælland for tiden er på ca. 50 procent af normeringen. Alternativt må der laves aftale med private speciallæger. Derudover skal der et tættere samarbejde med de 17 kommuner, så psykiske lidelser opdages hurtigst muligt og der bliver sat ind med behandling.

Derudover skal det tages op i den kommende valgperiode om der skal etableres flere sengepladser i børne- og unge psykiatrien.

Lægemangel i Region Sjælland.
Region Sjælland har gennem flere år været præget af mangel på alment praktiserende læger. Der er
iværksat lægeuddannelse, som skal trække flere til de hårdest ramte områder ligesom der er
etableret 3 nærklinikker. Lægemanglen i Region Sjælland er ligeledes presset, idet en stor gruppe
læger er tæt på pensionsalderen. Dansk Folkeparti vil derfor have afsat flere penge til nærklinikker
i de kommende år ligesom uddannelsen af læger i Region Sjælland skal styrkes. Nærklinikkerne
skal etableres i primært Vestsjælland og på Lolland-Falster, hvor lægemanglen er mest udbredt.

 

 

 

Web: www.kim-m-hansen.dk

https://www.facebook.com/kimmalmberghansen

Podcast: www.politik-til-tiden.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk Folkeparti i Holbæk officielle hjemmeside.

Følg Dansk folkeparti på Facebook.