Kim Malmberg Hansen

 

Vi som mennesker ønsker alle et trygt og godt fungerende samfund at leve i.

Jeg vil som folketingskandidat kæmpe for at vi får et langt bedre samfund at leve i.

Mit fokus er på det der betyder noget for den almindelige dansker, nemlig sundhed, psykiatri og retspolitik.

 

  • Vi mangler desperat politibetjente, der kan patruljere i vores gader.
  • Vi mangler desperat fængselsbetjente grundet den voksende stigning af antal kriminelle i fængslerne.
  • Vi mangler desperat sygeplejersker og sundhedsassistenter på sygehusene, for at kunne give en optimale pleje og behandling.
  • Vi mangler desperat privatpraktiserende læger.

 

Sundhed

Vores sundhedsområde lider under, at vi mangler personale.
Vi mangler desperat læger, sygeplejersker, samt Social og sundhedsassistenter på sygehusende.

Derfor vil jeg arbejde for at vi får en national handleplan, med fokus på rekruttering af personale til velfærdsuddannelserne.

Udviklingen kan vendes ved at give en langt højere løn til personalet, når der er tilstrækkeligt personale, er der et langt bedre arbejdsklima, og personalet har lyst til at gå på arbejde.

 

På sundhedsområdet skal det specialiserede handicapområde flyttes væk fra kommunerne og overlades til regionerne. I mere end hver tredje sag fra 2013-2021 blev der ved klage til Ankestyrelsen fundet fejl, fordi kommunerne ikke har overholdt gældende regler og love på området.

Vi skal have en ældrelov, der sikrer de ældre basale rettigheder. Loven skal sikre retten til basal pleje, sikre miniumsnormeringer.

Dansk Folkeparti har tidligere fremsat en sådan lov.

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/beslutningsforslag/b35/20201_b35_som_fremsat.pdf

 

 

Psykiatri

Vi mangler langt bedre normering i psykiatrien. Der er en stor stigning af både yngre og ældre borgere, der har en behandlingskrævende sygdom, som kræver det nødvendige antal personale i psykiatrien for at kunne give en god behandling og værdighed for patienten.

I Psykiatrien mangler der desperat sengepladser, personale og psykiatere.

Kunne du forestille dig at blive afvist i akutmodtagelsen med et brækket ben? Nej, den tanke ville være utænkelig. Alligevel sker det hver dag i akutmodtagelsen i psykiatrien, hvor borgeren må gå forgæves. En ventetid hos en psykiater kan være fra 1 år og opefter.

Psykiatrisk behandling af psykisk sygdom er et område, der udtrykker den største ulighed i indenfor sundheden i vores samfund med prioritet. Hvor længe skal den ulighed vare?                 Kan vi være det bekendt som samfund? Nej, det mener jeg bestemt ikke.

Jeg har skrevet et læserbrev om psykiatriens 10 årsplan her: https://www.raeson.dk/2022/kim-malmberg-hansen-df-der-er-akut-brug-for-en-plan-for-psykiatrien/

 

 

 

Retspolitik

Dansk Folkeparti går ind for at Dansk Politi skal kunne bruge genetisk slægtsforskning, der er et meget vigtigt efterforskningsværktøj i sager om drab og grov personfarlig kriminalitet. Det sparer en masse polititimer, der kunne bruges til at lave sager om indbrud, overfald og bankkup, samt komme oftere på gaden, og dermed være mere synlig i gadebilledet – specielt de sene aftentider.

 

 

Integration

Vi skal lukke vores udrejsecentre i Danmark.

Der skal etableres et udrejsecenter på Grønland. Som Dansk Folkeparti tidligere har foreslået. Et udrejsningscenter skal ikke ligge i befolket områder, hvor de kan rende rundt og lave kriminalitet, og skabe stor utryghed i befolkningsgruppen. Udrejsningscenteret skal lægge et sted, hvor det er umuligt at flygte fra.

 

Dyrevelfærd.

Lige siden Dansk Folkepartis stiftelse i 1995 har vi kæmpet for at sikre de bedst mulige betingelser for dyrene.

Dansk Folkeparti har fået mange forbedringer på dyreværnsområdet igennem i årenes løb, og vi fortsætter ufortrødent arbejdet for at gøre dyrenes vilkår endnu bedre, fordi vi kan se, at vores indsats gør en forskel.

Vi har blandt andet strammet lovgivningen, så dyremishandlere får højere straffe. Vi har gjort det nemmere at fratage dyremishandlere retten til at have med dyr at gøre, og så har vi kæmpet en kamp for, at de gode dyreværnsorganisationer ude i landet huskes på Finansloven.

I den seneste finanslov blev der afsat 38 mio. kr. over de næste fire år til etablering af et landsdækkende dyrepoliti bestående af tre dyreværnsenheder. Vi har også sikret hårdere straffe for ulovlig import af farlige dyrearter og for import og salg af ulovlige hunde. Og så har vi skærpet kontrollen med dyretransporter.

Fordele til erhvervsdrivende i landområder.

Virksomheder i landdistrikter skal have nemmere ved at tiltrække arbejdskraft.

Derfor foreslår vi forhøjet befordringsfradrag for borgere, der bor i landdistrikter og et forhøjet kørselsfradrag til dem, der pendler til landdistrikter.

Og så skal vi sikre, at de unge i højere grad finder det attraktivt at vælge et liv i provinsen. Det vil vi blandt andet gøre ved, at nyuddannede kan få eftergivet halvdelen af deres studiegæld, hvis de bosætter sig og tager arbejde i et landdistrikt. En model efter inspiration fra en lignende i Norge.

Hvis du er interesseret i at læse mere om vores udspil, kan du se mere her:

https://danskfolkeparti.dk/wp-content/uploads/2021/03/Landdistriktsudspil.pdf

Avisen Danmarks artikel om vores udspil kan læses her.

https://jv.dk/artikel/dansk-folkeparti-eftergiv-studiegæld-for-nyuddannede-der-flytter-til-provinsen

 

 

 

Du skal vælge mig, hvis du ønsker:

-Danskerne først. Indvandringen fra Mellemøsten og Nordafrika udfordrer vores velfærdsamfund.

– En folkevalgt med mere end 40 års erfaring indenfor psykiatrien.

-En folkevalgt der kender sundhedsområdet indefra.