Dansk Folkeparti i klimadebatten

Dansk Folkeparti er med i aftalerne om dansk energipolitik, som er vedtaget af meget brede flertal i Folketinget. Den senest indgåede energiaftale fra juni 2018 fastlægger indførelsen af yderligere vedvarende energi i dansk energiforsyning i de kommende år, blandt andet igennem tre nye havvindmølleparker. Den altovervejende faktor vi måler klimapolitikken på er CO2-udledningen.

Herunder kan du downloade materiale om klima spørgsmål.

Holbækkommune bliver grønnere og mere bæredygtig. Læs artikel fra KTC bladet. Højreklik og vælg “gem som” for at læse på din egen pc.

KTC-artikel

Nyhedsbrev december fra ARGO  Nyhedsbrev_December2019