unnamed (1)

FAGBLADET FOA WEB Sosu-assistent med borgerforslag, Kim Malmberg Hansen.
Kim har sammen med nogle andre stillet et borgerforslag om, at psykiatrien skal på finansloven og ikke bør være afhængig af satspuljemidler.