Borgerforslag-Psykiatrien skal på finansloven

Sundhedspersonale samler underskrifter ,så psykiatrien kan komme på finansloven.

Kære alle. Håber i vil støtte dette borgerforslag. På forhånd tak 😄

Alle, der vil støtte dette initiativ, kan gå ind på hjemmesiden :
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/… og skal så opgive NEMid, så man er sikker på, at der ikke er fusk med underskrifterne.

Psykiatrien skal på Finansloven.
Det er overskriften på et nyt borgerforslag.
Psykiatrien skal på Finansloven, og ikke længere være afhængig af satspuljemidler.

Flere penge til psykiatrien på finansloven, vil være til gavn for de svageste i samfundet.
Til gavn for dem der ikke kan kæmpe for sig selv. Der er rigtig mange mennesker med en psykisk sygdom i Danmark. Den regionale- og den kommunale psykiatri mangler penge på finansloven hvert år og ikke kun i 4 år.
Psykiatrien har i rigtig mange år fået alt for få kroner i kassen. Psykiatrien er blevet reguleret med en lavere sats i kr. på finansloven. Ca. 5 milliarder kr. mindre om året end de fysiske sygdomme.
Det er et kæmpe efterslæb og meget uretfærdigt i et moderne samfund med lige ret til sundhed og velfærd.
Mennesker med psykisk sygdom har en væsentlig lavere levealder end almindelige danskere. Ja helt op til 25 år. Det kan i se i Sundhedsstyrelsen udgivelse fra 2013 om folkesundhed i Danmark.

Jeg kan nævne 2 Eksempler:

1. Regeringen ønsker, at afprøve planen om en fremskudt regional psykiatrisk behandling til tidlig behandling af børn og unge med tegn på psykiske lidelser. Det er en rigtig god plan, der styrker arbejdet med psykisk sårbare unge, men hvad sker der om 4 år, når aftalen udløber?

2. Både i Region Syddanmark og i Region Midtjylland samt Region Sjælland, har man bevist, at man kan nedbringe brugen af tvang ved at ansætte mere personale i form af bl.a. sygeplejersker, psykologer, læger, socialrådgivere, plejere, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Når projekterne slutter, er afdelingerne nødt til at skrue ned til den oprindelige normering igen, grundet ophør med satspuljemidler.
Så stopper det fremskridt, man netop har opnået.
Når man fjerner de flere hænder ryger trygheden, sikkerheden og den gode behandling. Satspuljeprojekter omkring nedbringelse af tvang, har haft en betydelig midlertidig effekt.

At psykiatrien ikke for længst er kommet på Finansloven, synes jeg er en gåde.
Når pengene er fordelt, er psykiatrien altid det speciale, som ender med at måtte nøjes med satspuljemidler.
Der er enkelte gange, hvor nogle af satspuljeprojekterne er blevet permanent, men det er godt nok i de færreste tilfælde.

Var der i stedet afsat penge på Finansloven, kunne vi i langt højere grad skabe kontinuitet i psykiatrien, hvilket psykiatrien har hårdt brug for.
Jeg efterlyser politisk vilje til et permanent økonomisk løft af psykiatrien.
Psykiatrien skal på Finansloven, og ikke længere være afhængig af satspuljemidler.
Kunne man forestille sig, at kræft- og hjertepakker skulle finansieres via puljer, som kunne være større eller mindre fra år til år?
Det er uværdigt, at det gælder for psykiske sygdomme.
Satspuljen er historisk set nogle penge, man har haft til overs, som enhver regering og finansminister har haft et ønske om at bruge til noget vigtigt. Satspuljerne er derfor gået til at dække huller.
Ulempen er, at satspuljemidlerne kun er til projekter og ikke til permanent drift, hvorfor de løber ud hele tiden.
Derfor skal psykiatrien på Finansloven.

For at få sådan et borgerforslag behandlet i Folketinget, kræver det 50.000 underskrifter, og vi er allerede nået op på over 1.000.

Alle, der vil støtte dette initiativ, kan gå ind på hjemmesiden https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/… og skal så opgive NEMid, så man er sikker på, at der ikke er fusk med underskrifterne.

Forslagsstilleren er social- og sundhedsassistent og arbejder til dagligt i psykiatrien.
Blandt medstillere kan nævnes: sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, pædagog, lægesekretær, samt sikkerhedsmedarbejder.

Artikel bragt i FOA, kan du læse her

Politiker støtter borgerforslaget, det kan du læse mere om her

På forhånd tak
Kim Malmberg Hansen.