Der er akut brug for en plan for psykiatrien

Der er akut brug for en plan for psykiatrien

Kunne du forestille dig at blive afvist i akutmodtagelsen med et brækket ben? Nej, den tanke ville være utænkelig. Alligevel er det dét, der sker hver dag for borgere, der søger hjælp for en psykisk lidelse: De må gå forgæves, da der er ventetid.

Kan vi være det bekendt som samfund? Det mener jeg bestemt ikke.

På trods af et fagligt oplæg til en 10-årsplan i begyndelsen af året fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen, er partierne fortsat ikke i gang med at forhandle. Et valg nærmer sig, og spørgsmålet er nu, hvorvidt der overhovedet kommer en plan for psykiatrien.

I valgkampen 2019 stod partierne i kø med gode intentioner, og de blev sågar skrevet ind i forståelsespapiret imellem Socialdemokratiet og støttepartierne.

Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen præsenterede i januar 2022 et fagligt oplæg med 37 nye punkter om, hvordan man forbedrer psykiatrien. Blandt disse er en national handleplan for forebyggelse af selvmord, tidlig opsporing af psykisk mistrivsel hos børn og unge, opbygning af tilbud i kommunerne til voksne med psykisk mistrivsel samt systematisk og målrettet opsporing af mennesker med psykiske lidelser i almen praksis.

Psykisk sygdom og behandlingen af psykisk sygdom er et område, der udtrykker den største ulighed i sundhed i vores samfund. Hver eneste dag er der psykisk syge, der afvises. Hvor længe skal den ulighed vare?

Tallene taler sit helt tydelige sprog. En undersøgelse foretaget af BT viser, at 27,9 pct. af alle henvisninger i børne- og ungdomspsykiatrien blev afvist i perioden 2021 frem til maj 2022.

I samme periode i voksenpsykiatrien er 21,9 procent af alle henvisninger blevet afvist, svarende til 31.369 henvisninger. Det viser klart, at der slet ikke er sengepladser nok. Et klart eksempel er gerningsmanden fra Fields, som ventede på at komme på lukket afdeling, fordi der ikke var plads.

Mindst 65 patienter tog deres eget liv, mens de var indlagt på psykiatrisk afdeling fra 2020 til maj 2022. Som følge af mangel på personale og alt for sen indsats.

Der mangler psykiatere, der mangler sygeplejersker, og der mangler personale generelt.

I en hvidbog, der udkom sidste år, skønner Dansk Psykiatrisk Selskab, at det er nødvendigt med en forøgelse af antal senge på 15-20 pct.

Tre ud af fire læger ansat i psykiatrien fortæller, at der mangler sengepladser, og at der er for få ansatte.

Så kære regering, lav nu en seriøs plan.

Det kræver mange penge at løfte psykiatrien, for den har altid stået i skyggen af somatikken. Her skal naturligvis tages afsæt i de 37 punkter, Sundhedsstyrelsen har foreslået.

Med min daglige gang i retspsykiatrien som social- og sundhedsassistent kan jeg se, hvor vigtigt det er at få lavet en 10-årig psykiatriplan nu.

Regeringen bør færdiggøre planen, inden Mette Frederiksen udskriver valg – ellers vil det være et klart løftebrud.

Kim Malmberg Hansen (f. 1960) arbejder som social- og sundhedsassistent i retspsykiatrien og er medlem af Dansk Folkeparti i Holbæk samt folketingskandidat